Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
82 posty 1472 komentarze

O.R.B.O - OBYWATELSKI RUCH BIERNEGO OPORU

Paulus Aquarius - NASZA BIERNA AKCEPTACJA – TO ZGODA NA POSTĘPOWANIE RZĄDZĄCYCH PSYCHOPATÓW !!!

Robert Grunholz – Prawda o Piłsudskim

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Stworzenie legendy o Piłsudskim i Sanacji jest majstersztykiem niepolskiej propagandy

 
 
 

 CAŁY TEKST TUTAJ:
 

www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/robert-grunholz-prawda-o-pilsudskim/

 

 

 

PONIŻEJ CIEKAWE FRAGMENTY

 

 

 Robert Grunholz – Prawda o Józefie Piłsudskim, jego planach co do Polski i kontaktach z innymi nacjami.

 
 • W oparciu o carskie archiwa, Rosjanie twierdzą, iż był to Żyd o nazwisku rodowym Selman, stryjeczny brat F. Dzierżyńskiego. On sam podawał się za Litwina o nazwisku Ginet. Wśród zaufanych chlubił się, że ma w żyłach krew Butlerów, Selmanów i Ginetów.
 • Ojciec Piłsudskiego przed powstaniem styczniowym był oberpolicmajstrem w Warszawie. Znienawidzony przez Polaków, miał opinię gorliwego sługusa Rosjan, złodzieja, łapownika i okrutnika.
 • Człowiek niemoralny, zuchwały, mściwy, pozbawiony skrupułów, o niezmierzonej ambicji i pysze. Aby móc poślubić rozwódkę Marię Juszkiewicz, w 1899 r. porzuca katolicyzm i przechodzi na protestantyzm. Druga żona Żydówka Perl–Szczerbińska (nieślubne dziecko Żyda Perla) – ślub w 1921 r. Miał wiele kochanek np. poetka K. Iłłakowiczówna – osobista sekretarka, lekarz E. Lewicka (zmarła w dziwnych okolicznościach). Ekskomunikowany – kard. Sapieha nie pozwolił umieścić jego trumny w Kaplicy Królewskiej na Wawelu jako apostaty i wroga narodu, ale jego kamaryla wymusiła to siłą!
 • Ideowo socjalista, zwolennik teorii Marksa, działający w zdominowanym przez Żydów ruchu socjalistycznym. W okresie rewolucji 1905 r. wszczynał bratobójcze walki – ma na sumieniu wielu zamordowanych Polaków.
 • W utworzonych przez Piłsudskiego organizacjach strzeleckich było sporo Żydów, którzy później znaleźli się w Legionach, a dalej przeszli do kadry oficerskiej i generalskiej Wojska Polskiego.
 • Kierowana przez niego POW, przez zakulisowe działania polityczne (mason A. Lednicki w Moskwie) i rozbijackie wśród mas żołnierskich, sparaliżowała powstanie 700 tys. armii polskiej w Rosji za rządów Kiereńskiego, organizowanej przez Narodową Demokrację.
 • W momencie krytycznym dla powodzenia żydowskiej rewolucji bolszewickiej w Rosji, odmawia współdziałania z gen. Denikinem (IX 1919 r.), co było decydujące dla utrzymania się u władzy bolszewików (Żydów). W tajnych rokowaniach z bolszewikami zapewnił ich, że polski front nie drgnie, dopóki oni nie rozprawią się z „białymi”.
 • Zionął nienawiścią do narodu polskiego – nazywał nas narodem idiotów, czego nie ukrywał wśród najbliższych. Polskę traktował jako mięso armatnie w planach przebudowy świata, a zwłaszcza Rosji. Znakomity aktor, mistrz demagogii i propagandy – wykreował się na patriotę zatroskanego o Polskę.
 • Człowiek niewykształcony, prostacki w zachowaniu, przesądny (ważne decyzje podejmował pod wpływem impulsu lub z kart). Już jako Naczelnik Państwa brał udział w tajnych zebraniach masonów i uczestniczył w seansach spirytystycznych. Po trupach parł do władzy. Polityk bez głębszej wizji politycznej dla Polski, bez wiary w istnienie suwerennego państwa polskiego: zwolennik straceńczej idei powstańczej i podporządkowania się Niemcom.
 • W XI 1918 r. osadzony u władzy przez Niemców, którzy specjalnym pociągiem przywieźli go z Magdeburga do Warszawy (tajny układ z hr. Kesslerem). „Uwięzienie” w Magdeburgu (w luksusowych warunkach!) miało na celu zbudowanie mu pozytywnej legendy. Z polecenia Berlina wojska niemieckie oddały się mu do dyspozycji, a zależna od Niemiec Rada Regencyjna przekazała mu władzę. Wierny sojuszowi z Niemcami nie udzielił pomocy Powstaniu Wielkopolskiemu, był przeciwny odzyskania Gdańska i dostępu do Bałtyku (!). Osadzenie u władzy Piłsudskiego było dalekowzrocznym pociągnięciem Niemców, neutralizującym w ten sposób politykę R. Dmowskiego i znienawidzonego przez nich Obozu Narodowego. Postawili na Piłsudskiego, który zoologicznie nienawidził Dmowskiego i ideologii narodowej. Chorobliwie nienawidził Rosji, a był obojętny na polską politykę wobec Zachodu. Stał się narzędziem niemieckiej racji stanu.
 • U zarania niepodległości wprowadził proporcjonalną ordynację wyborczą, co dało w Sejmie 1/3 posłów z mniejszości narodowych. Z tymi mniejszościami wchodził w układy przeciw większości polskiej reprezentowanej przez obóz narodowy. Ta „idealna” demokracja powodowała chaos polityczny, a Polskę czyniła państwem słabym. Jemu nie chodziło o dobro Narodu, a jedynie o zdobycie absolutnej władzy dla siebie.
 • Marszałek samozwaniec. Samouk wojskowości, sam siebie mianował Marszałkiem Polski (19.03.1920 r.)!!! Nigdy nie służył w wojsku, nie miał żadnego doświadczenia bojowego – Legionami dowodzili zawodowi wojskowi austriaccy (Austriacy otwarcie przyznawali, iż jest dyletantem wojskowości, ale trzymają go ze względów politycznych). Był rasowym rewolucjonistą.
 • 12 maja 1926 r. siłą obala legalny rząd – w bratobójczych walkach zginęło 379 Polaków, a 920 zostało rannych. W ówczesnej sytuacji politycznej Europy była to zbrodnia, której owoce zebraliśmy w 1939 r.
  Zamach był inspirowany i finansowany przez Anglików za pośrednictwem lóż masońskich. Polityka angielska (żydowska) na obszarze Europy Wschodniej w rządach ludowo–narodowych spostrzegła możliwość umocnienia państwa polskiego i odrodzenia się polskości, co było zagrożeniem jej interesów. I znów Piłsudski stał się narzędziem w obcych rękach przeciwko Narodowi Polskiemu! Masoneria udzieliła Piłsudskiemu całkowitego poparcia: propagandowego, organizacyjnego i finansowego.
  Po objęciu władzy, przeorientował politykę zagraniczną: zawiesił sojusz wojskowy z Francją, a Polskę wprzągł w sferę polityki niemieckiej – braterstwo broni z Niemcami. W celu wykończenia przeciwników politycznych zakłada obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej (1934 r.), gdzie maltretowano polskich patriotów. Specjaliści od propagandy, okres rządów Piłsudskiego podają jako wzorcowy przykład prania mózgów całemu narodowi i wykreowania na „Wodza Narodu” osoby niegodziwej, szkodliwej dla Polski. Zaprowadzono ścisłą cenzurę, fałszowano fakty historyczne, wyniki wyborów, delegalizowano partie narodowe, likwidowano ludzi niewygodnych politycznie, utrącano wszelkie przejawy racjonalnego myślenia narodowego – w zamian kreując sentymentalny „patriotyzm”.
 • Na jego polecenie skrytobójczo zamordowano wybitnych generałów Polaków (potencjalnych kandydatów na stan. Naczelnego Wodza): gen. Zagórskiego, gen. Rozwadowskiego, gen. Malczewskiego, gen. Hempela, gen. Franka; innych zdymisjonował (np. Dowbór–Muśnicki, M. Januszajtis, J. Haller, Szeptycki, Sikorski). Na generałów mianował ludzi miernych, ale ślepo sobie oddanych. Wojsko uczynił prywatnym folwarkiem.
 • R. Dmowski po odbytym z nim spotkaniu 21.05.1920 r., stwierdził: „… To człowiek niepoczytalny, nie da się z nim sensownie rozmawiać!”. Otaczał się ludźmi małymi, służalczymi i bezkrytycznymi. Wybitny uczony prof. F. Koneczny rządy piłsudczyzny oceniał jako zapaść cywilizacyjną Polski, narzucenie narodowi mieszanki cywilizacyjnej bizantyńsko–turańsko–żydowskiej. Rydz Śmigły w prywatnych rozmowach z zaufanymi osobami uważał Piłsudskiego za człowieka nienormalnego.
 • Kluczowe stanowiska w państwie powierzał tylko Żydom i masonom. Zakładał tajne szkoły Żydom z KPP (!).
 • Szeroko popierał sprawy żydowskie. W r. 1927 przyznał obywatelstwo polskie 600 tys. Żydów rosyjskich (tzw. Litwakom), którzy całkowicie opanowali handel, a „zapomniał” o 2 mln Polaków w ZSRR, których w latach 30. mordowano, a resztki wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. W późniejszym okresie przyjął 200 tys. Żydów niemieckich. Żadne państwo w Europie nie chciało ich przyjąć zdając sobie sprawę, jakie to przyniesie szkody tym narodom, a wyniszczony naród polski podstępnie opanowany przez Żydów na czele z Piłsudskim–Selmanem stał się cieplarnią dla żydostwa. (Co ciekawe, dzisiaj potomkom Polaków w Kazachstanie odmawia się wizy jeśli nie znają języka, jednak kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Izraela paszporty do Polski dostaje co rok bez problemu. „My polski? Niech się goje uczą jiidysz!”)
 


 
 

 
 
 

KOMENTARZE

 • A ja się żydom nie dziwię, że stawiają tą postać
  na piedestał.
 • @provincjal 09 15:17:40
  Ja też się nie dziwię , ale dopóki mam możliwość odkłamywania rzeczywistości to staram się to robić.
 • @Paulus Aquarius 15:42:04
  // dopóki mam możliwość odkłamywania rzeczywistości to staram się to robić.//
  Carskie archiwa są tu najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o Piłsudskim
  bo Rosjanom zawsze bardzo zależało na wolnej i niepodległej Polsce:)))))))
 • @puuuq 16:19:20
  Treść tego artykułu nie opiera się jedynie na carskich archiwach, co można wydedukować czytając notkę w całości
 • @puuuq, Piłsudski - Socjalista, faszysta, oszust "zdrajca", renegat, agent FRANCYjskich Niemców i zbrodniarz! Wyszkolony przez
  ZAKON JEZUITÓW Rycerz Maltański - KRZYŻAK (KRZYŻOWIEC) !!!!!!!!  Józef Piłsudski nie był Słowianinem! W jego żyłach płyneła krew FRANCów - CANAANyjsko - FENICKA!
  Piłsudski był PRETORIANEM ŚWIĘTEGO CESARSTWA ŻY(d)Mskiego !!!!!

  Wrogów i katów swoich poznacie PO CZYNACH i po SYMBOLACH !!!!!!!!!  http://3.bp.blogspot.com/-mCOWO8MuNeo/U0wV5NX5kiI/AAAAAAAAAXc/B7XXGpf987Y/s1600/pi_Usudski.jpg
  https://img2.dmty.pl//uploads/201504/1430171458_3wmrhc_600.jpg  .
 • @provincjal 09, Edward Rydz-Śmigły następna ŻY(d)M-ska JEZUICKA FRANCA MALTAŃSKA - ( CANAANyjsko - FENICKA)
  .


  To ON i jego koledzy z pracy w 1939 r. poprowadzili Nas Prawdziwych Polaków (Sławian) na PEWNĄ ŚMIERĆ - NA SAMOWYNISZCZENIE - NASAMOZAGŁADĘ WSZYSTKICH Sławian !!!!!!!!!!!!!!!!!!  WRÓG WEWNĘTRZY to UŚPIENI AGENCI OBEGO nam narodu, twórców ŚWIĘTEGO CESARSTWA ŻY(d)Mskiego! Obcego MOCARSTWA!


  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Marshal_Rydz-Smigly_LOC_hec_27123.jpg


  .
 • @Paulus Aquarius 17:17:52
  ps. poza tym nawet gdyby Rosjanie przez całą swoją historię byli przeciwni egzystencji Państwa polskiego, to wcale nie musi to znaczyć, że archiwa Carskie są przekłamane. Wywiad zbierał dane dla CARATU i nie było powodu aby wprowadzać go w błąd.

  Zalecam mniej emocji a więcej logiki
 • @Paulus Aquarius 17:22:29
  Jak zresztą robią to wywiady na świecie. Nie tylko rosyjskie.
 • @Paulus Aquarius
  5* Salut.
 • @zbig71 Prawda o Bushu Piłsudskim.
  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/146700,za-zycia-jestes-satanista#comment_1509403


  .
 • @Autor
  Syfilityka nie lubisz?? :)

  Ja tam prosty jestem i widzę wartę wermahtu przy grobie i udział w nieudanym zamachu na Cara.. Pupil Niemiec i sprzymierzeniec komunistów, tych obu reżimów co napadli na Polskę, jest Polskim bohaterem, hehe.. ale do śmiechu nie ma jeśli zna się historię, a Polska=Polin, wszystko staje się jasne.
  Syfilityczka zaszufladkować należy jako agenta koshernostry, jak będę w Krakowie naszczam mu na grób przy okazji szczania na karła żoliborskiego, jak syn zapyta co robię, to odpowiem, że czyn patriotyczny :)

  Wszyscy Polacy kochają Piłsudskiego, taka to prawda jak to, że wszyscy Ukraińcy to Banderowcy. Niestety Bandera zrobił więcej dla swego kraju niż ten z wąsem na Kasztance. Ukraińcom nie dziwię się kultu Bandery, a Polaków nie rozumiem za kult żydowskiego agenta..

  Zauważ, że Piłsudski robiący krwawy zamach, otwierający obóz koncentracyjny dla opozycji, jest wielbiony w Polsce, a Bandera bohater ukraiński walczący z dominacją Polaków i Rosjan jest inaczej traktowany, a to zasługa żydowskiej narracji; która zrobiła z Piłsudskiego bohatera, a z Bandery żyda i pedała. Z tego co mi wiadomo, Bandery podczas rzezi wołyńskiej tam nie było, za to księża chrześcijańscy nawoływali do rzezi i poili wódką "żołnierzy".
  Nasza popierdolona historia jest poprzeinaczana przez unych jak i samych Polaków twierdzących; że żołnierz polski to tak honorowa postać, że nigdy nikogo bez powodu nie zabił ani zgwałcił z chuci. Polska chwała i duma: Husaria, była tak honorowa, że nigdy od prostytutki pieniędzy nie brała :))))))))))))
 • @wk..ny 21:35:27
  dzięki za obszerny komentarz. Dobrze , że samodzielne myślenie masz ustawione na ON ;)
  POZDRO
 • @wk..ny 21:35:27
  Trochę się zapetliles.
  Popraw się.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:34:41
  ??? zadzwoń, to Ci wytłumaczę :)
  spadasz w mych oczach, może wytłumaczysz się?

  Pozdrowił
 • @wk..ny 16:36:41
  no i nie zadzwonił..

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31